Uľahčite si život s nástrojmi od Google

Chcete zlepšiť svoju webovú stránku, alebo zvýšiť svoju viditeľnosť na internete? Tieto nástroje vám pomôžu dosiahnuť úspech v digitálnom prostredí.

Google Analytics – webová analýza pre podniky

poskytuje podrobné údaje o návštevnosti vášho webu, a to úplne zadarmo. Google Analytics je webový nástroj, ktorý vám umožňuje zbierať a sledovať dáta o návštevách a návštevníkoch vašej webstránky. Môžete si v ňom môže vytvoriť vlastné prehľady, rozdeliť sledované časti na viaceré segmenty a následne ich analyzovať. Google Analytics je rozdelený do štyroch hlavných sekcií:

 • Publikum – kto navštevuje vašu stránku
 • Akvizícia – ako sa dostávajú ľudia na vašu stránku
 • Správanie – čo robia návštevníci na stránke
 • Konverzie – vykonané akcie (udalosti), ktoré chcete, aby na stránke návštevníci spravili

Každá z týchto sekcií je užitočná pre rôzne účely a pomôže vám pri optimalizácií reklamných kampaní, rozhodnutiach kam investovať peniaze, vylepšeniach webovej stránky a identifikácií vašich zákazníkov.

Otázky, na ktoré si budete vedieť odpovedať, ak budete používať Google Analytics:

 • Koľko ľudí navštevuje moju stránku?
 • Kde žijú moji návštevníci?
 • Aké sú ich záľuby?
 • Aké stránky posielajú návštevy na moju stránku?
 • Z ktorých marketingových kanálov mám najviac návštev?
 • Ktoré stránky na mojom webe sú najpopulárnejšie?
 • Z koľkých návštevníkov stránky sa stali platiaci zákazníci?
 • Odkiaľ prišli zákazníci a ako sa pohybujú na mojej webstránke?
 • Ako môžem zlepšiť rýchlosť webstránky?
 • Ktoré články na blogu majú návštevníci najradšej?

Google Search Console (Google Webmaster Tools) – nástroje správcu webu

uľahčuje sledovanie a spravovanie prítomnosti vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania Google. Je určený nie len pre administrátorov webu, ktorí dokážu prostredníctvom tohto nástroja monitorovať a v niektorých prípadoch tiež vyriešiť chyby serverov, problémy s preťažením webu a ohrozenia bezpečnosti, ale aj pre vlastníkov firmy, ktorí delegujú prácu a vďaka Search Console vedia uskutočniť správne obchodné rozhodnutia.

Vďaka Google Seach Console:

 • Analyzujete kliknutia z Vyhľadávania Google
 • Získate upozornenia na kritické chyby a problémy
 • Otestujte, či Google dokáže pochopiť váš obsah

Google Adwords – „samoobslužný“ reklamný systém

Tento nástroj vám pomáha prilákať nových návštevníkov na vašu webovú stránku, zvýšiť predaj online, zacieliť reklamy na zákazníkov v konkrétnych krajinách, osloviť správnych ľudí v správnom čase. Výhodou Google Adwords je, že platíte len vtedy, ak vaša inzercia zaberie. To znamená, že platíte iba vtedy, keď niekto klikne na vašu reklamu, aby navštívi vaše webové stránky, alebo keď vám niekto zavolá.

Používanie tohto nástroja je založené na princípe dobíjania kreditu.  Na začiatok si nastavíte denný rozpočet, ktorý vám vyhovuje. Neskôr ho môžete ľubovoľne upravovať. Z kreditu ubúda na základe počtu kliknutí na vašu reklamu. To, ako dlho vám kredit vydrží, závisí nie len od počtu klikov, ale aj od atraktívnosti kľúčových slov, ktoré obsahuje váš inzerát. To znamená, že je veľmi dôležité dbať na prepojenie slov a ich asociácii s danou témou webu pretože tieto slová zohrávajú kľúčovú rolu pri vyhľadávaní a identifikovaní obsahu a jeho relevantnosti pre konkrétne vyhľadávanie užívateľa. Samozrejme, čím sú slová atraktívnejšie, tým viac stojí jedno kliknutie. Vo chvíli, keď sa daný rozpočet vyčerpá, inzerát sa jednoducho prestane zobrazovať. Takto máte úplný prehľad o nákladoch na svoju reklamu.

Na čo presne dbať pri vytváraní reklamy na váš produkt či službu prostredníctvom nástroja Google AdWords?

 • Zvoliť správnu štruktúru kampane a vytvoriť dobré reklamné texty
 • Dôsledne zvoliť kľúčové slová a mať na ne optimalizovanú webstránku
 • Urobiť si analýzu konkurencie a odlíšiť sa
 • Priebežne sledovať návštevnosť webstránky a vyhodnocovať konverziu
 • Vytvoriť špeciálnu vstupnú stránku pre reklamnú kampaň priamo na webstránke

Google Insights for Search

S týmto šikovným nástrojom už nemusíte hľadať vzácne rady u veštici, pretože nástroj menom Insights for Search vám pomôže nahliadnuť do budúcnosti. O čo vlastne ide a na akom princípe tento nástroj funguje? Google Insights for Search využíva nesmierne rozsiahlu základňu údajov domovskej spoločnosti Google. Vďaka nej vám dokáže predpovedať, aké budú trendy vo vyhľadávaní v budúcnosti. Tento mocný čarodej dokáže aj mnohé iné veci:

 • Analyzovať ,kedy sa vaša služba či výrobok najlepšie predáva
 • Porovnať konkurenčné značky
 • Analyzovať ,v ktorých oblastiach je o výrobok / službu najväčší záujem
 • Analyzovať stúpajúci vs. klesajúci záujem o výrobok / službu