Ako vnímajú vašu webovú stránku zákazníci?

Hovorí sa, že nikdy by sme nemali súdiť človeka podľa jeho výzoru. No aj tak to minimálne 80% z nás robí. To isté platí aj o webových stránkach. Prvý dojem z webovej stránky ihneď upúta našu pozornosť na niekoľko desatín sekundy, počas ktorých sa rozhodneme, či webovú stránku zatvoríme, alebo jej dáme ešte nejakú tú šancu. Typická vlastnosť návštevníkov Internetu je, že www stránky nečítajú, ale len skenujú – vnímajú vizuálne najvýraznejšie body. Poďme sa na ne spolu pozrieť.

Na čo sú používatelia zvyknutí?

Zvyk je železná košeľa. Každý z nás má isté očakávania a tie platia aj vtedy, keď otvoríme webovú stránku a chceme nájsť to, čo práve potrebujeme. Čo teda zákazník očakáva?

  • Viditeľne umiestnené logo v ľavom hornom rohu stránky
  • Navigačné menu umiestnené v hornej časti stránky horizontálne pod logom alebo vertikálne po ľavej strane
  • Vyhľadávanie v hornej pravej časti stránky s tlačidlom označeným „Hľadať“
  • Odkazy, ktoré sú podčiarknuté a farebne odlíšené od okolitého textu (najmä pri textovo a odkazovo bohatom webe)
  • Zafarbenie navštíveného odkazu
  • Označenie aktuálnej stránky, na ktorej sa užívateľ nachádza, v navigácii
  • Kontaktné informácie alebo odkazy vedúce na tieto informácie na spodnej časti stránky

Samozrejme, všetko záleží hlavne od toho, aký je cieľ webu a aká je jeho cieľová skupina.

Kadiaľ blúdia oči túlavé?

Rozmiestnenie grafiky a textu na webovej stránke je dôležité pre zaujatie čitateľa a nasmerovanie jeho pozornosti. Správna hierarchia prvkov a obsahu je tiež dôležitá, pretože je to určitá neviditeľná ruka, ktorá vedie oči návštevníka stránkou. Známe je pravidlo zlatého stredu – čarovné číslo 1,617 dodá každému obrazu symetriu, správny proporčný pomer, harmonickú a oku lahodiacu estetiku. Túto teóriu uplatnila aj sociálna sieť Twitter, ktorá v hornom pravom rohu uverejňuje status používateľa a v ľavej časti zas reakcie ostatných používateľov.

Zlaty-rez-matematicky-300x198

Kvalitná kompozícia prvkov teda dokáže určiť prioritu informácií, rozlíšiť jednotlivé prvky stránky a tým, v konečnom dôsledku, dosiahnuť všeobecne vysokej kvality a použiteľnosti webu. Stránky sú potom vizuálne zaujímavé a lahodia oku návštenvíka, ktorý v nich bez problémov nachádza a následne spracováva informácie. Dokážeme si potom jednoznačne odpovedať na otázky:

  • Kam sa nový návštevník pozrie najskôr?
  • Sú prvky priťahujúce najväčšiu pozornosť naozaj pre návštevníka dôležité?
  • Ponúka dizajn návštevníkom všetko v správnom poradí?

Na čo slúži heatmapa?

Výsledkom eyetrackingu, čiže sledovania pohybu očí užívateľa po obrazovke, nie je nič iné než  heatmapa, ktorá vizualizuje, akým miestam venujú návštevníci webu najväčšiu pozornosť.

Ak si heatmapy pozorne prezriete, zistíte, že používatelia upierajú svoj pohľad tam, kde niečo je, respektíve tam, kde sa nachádza oblasť ich záujmu  (Areas of Interest, skr. AOI). Pozornosť návštevníka možno upútať nadpisom s veľkým písmom, zaujímavým obrázkom alebo objektom vyplneným výraznou farbou. Z heatmapy ľahko zistíte, či návštevníci vášho webu upútavku na váš nový produkt alebo službu zaregistrovali alebo ju úplne ignorovali. Ak navyše použijete aj štandardné nástroje určené pre webovú analytiku, napr. Google Analytics, zistíte, koľko návštevníkov zároveň na vašu upútavku kliklo. Tým budete môcť účinnosť danej upútavky ľahko vyhodnotiť. Úplne najlepšie je vyhodnotiť, kam návštevník hľadí, kam následne kliká a v akom poradí medzi jednotlivými AOI prechádza. Môžete tak aj zistiť, že používateľ kliká na niečo, čo klikateľné nie je, ale čo by podľa neho byť malo. A naopak to, čo je klikateľné, úplne ignoruje.

Inak sa tiež bude správať pravidelný návštevník a inak niekto, kto danú stránku vidí prvýkrát v živote. Medzi týmito dvoma skupinami používateľov musíte rozlišovať, pretože obe skupiny web čítajú úplne inak a vy si musíte vždy uvedomiť, koho chcete v daný okamih osloviť. Ak vyššie uvedené skutočnosti nevezmete do úvahy, môžete dôjsť na základe heatmapy k úplne chybným záverom, a za heatmapu vygenerovanú pomocou eyetrackingu ste len vyhodili peniaze.

klikaci-mapy-heat-mapa-124327859934449

Čítate alebo len skenujete?

Používateľ bežne vníma tvar a veľkosť, pričom vykonáva plynulé alebo skákavé pohyby očami, ktorými sleduje horné časti predmetov. Jacob Nielsen, významný odborník v oblasti designu a použiteľnosti webu, skúmal pohyby očí 232 používateľov na webových sídlach. Výskum ukázal, že používatelia na webovom prostredí prechádzajú stránky pohybmi pripomínajúcimi písmeno F. Najprv prechádzajú horizontálne na vrchnej časti stránky, následne rolujú pohľad nižšie a tam zvyčajne prechádzajú druhú horizontálnu čiaru. Nakoniec rolujú pohľadom stránku na ľavej strane smerom dolu. Tento pohyb je niekedy systematické rýchle skenovanie, inokedy pomalé prezeranie.  Zaujímavý je aj fakt, že človek vníma informáciu v obrázku omnoho rýchlejšie ako informáciu v texte. Napr. obrázok kruhu zaregistruje až 10,000 x rýchlejšie ako slovo “kruh”.

hmap

Muži sú z Marsu a ženy z Venuše, a tak aj vnímajú vašu stránku

Psychika, reakcie a predpoklady muža a ženy nie sú identické, rovnako ako u stredoškoláka či dôchodcu. Tieto fakty je pri tvorbe webu potrebné zohľadniť. Je teda žiadúce popremýšľať nad cieľovou skupinou, teda ľuďmi, ktorých chceme na svojom webe osloviť . Ak chcete z webu vyťažiť maximum, netvorte ho pre priemerného návštevníka, ale pre priemerného užívateľa cieľovej skupiny.

Muž je všeobecne zameraný na cieľ. Rád analyzuje, porovnáva a činnosti vykonáva systematicky a logicky. Dobre sa vizuálne orientuje, koncentruje a nezaoberá sa detailmi. Preto očakáva naservírované informácie rovno na tanieri. Zaujímajú ho tabuľky, grafy ale taktiež aj fotografie a ilustrácie.

Žena je zameraná na vzťahy, má schopnosť byť empatická a rada sa riadi intuíciou. Predošlé skúsenosti a detail sú pre ňu veľmi dôležité. Očakáva priateľský milý dizajn s bohatou a peknou grafikou, uprednostňuje jednoduchú cestu k informáciám.

 

Skúste teda pri tvorbe webu premýšľať ako ľudia, ktorí budú váš web používať. Snažte sa naň pozerať z iného uhla pohľadu a celkovo sa vžiť do pozície používateľa. Pokúste sa z cieľovej skupiny pre svoj web vytiahnuť zástupcu určitých záujmových oblastí a potom prispôsobte členenie a obsah stránok, aby každému z nich ponúkli obsah, ktorý môže hľadať. Ak si neviete dať rady s tým, pre koho je vlastne váš web určený, pomôže vám v tom článok Vytvorte si svojho vlastného zákazníka.