CASE STUDY

eKogni-T

Digitalizácia testu – webová aplikácia na mieru.

1.) Problém / Požiadavka: 

Digitalizovať test kognitívnych funkcií človeka so zameraním:

– na zisťovanie úrovne krátkodobej a strednodobej vizuálnej pamäte,
– na priestorovú orientáciu 2D a 3D,
– na psychomotorickú koordináciu a psychomotorické tempo a výkonnosť,
– na koncentráciu a distribúciu pozornosti,
– na logické uvažovanie,
– na divergentné a konvergentné myslenie,
– na priestorové logické vzťahy,
– na vizuálnu percepciu.

Vypracovávanie digitálnej verzie testu sa má čo najmenej líšiť od verzie typu „ceruzka-papier“. Rovnako musí byť zachované časové obmedzenie a obmedzenie možnosti návratu na predchádzajúce úlohy. Nutnosťou je zaznamenávanie rýchlosti reakcií respondenta a tiež prípadné označovanie odpovedí ešte pred samotným potvrdením.

2.) Naše riešenie: 

Test kognitívnych funkcií je naprogramovaný formou „slidov“ s alebo bez plynúcej časomiery.

„Slidy“ predstavujú:
– úvodný zber údajov respondenta
– inštrukcie pred riešením
– zácvičné úlohy
– merané testy

Odpovede, reakčná rýchlosť, chybovosť atď. sa zaznamenávajú do administračného systému s možnosťou prezerania či hromadného exportu. Administrátor môže vytvárať unikátne kódy pre prístup zodpovednej osoby do prostredia testu. Podľa kódov sa tiež identifikujú samotní respondenti.

3.) Zhodnotenie klienta:

So spoločnosťou Progresio Solutions s.r.o. spolupracujeme vyše roka na príprave elektronickej psychodiagnostickej batérie. Do tejto chvíle máme pripravenú beta verziu testovej batérie, ktorá je funkčná. Úspešne ju využívajú viaceré psychologické zariadenia na Slovensku, pre ktoré je určená.  Komunikácia je na primeranej úrovni, sú ochotní porozumieť a reagovať aj na naše špecifické požiadavky.

Spolupráca je pružná, z našej strany uspokojujúca.. V blízkej budúcnosti hodláme prejsť k úpravám a tvorbe finálnej verzie. Po jej ukončení môžem poskytnúť ďalšie informácie o kvalite práce tejto spoločnosti.

 

– PhDr. Peter Klubert, PhD.

Zaujalo vás naše riešenie?

Dovoľte nám pomôcť aj vášmu biznisu.

hore