Prevádzka a servis

[service-short-description-left title=“Prevádzka a servis“ image=“prevadzka_a_servis.png“ description=“„Jedine zmena je trvalá.“ Táto múdrosť  platí vo svete internetu a všeobecne technológií dvojnásobne. Neustále sa vylepšujú aktuálne používané platformy a postupy. Dôvodom je, že sa časom stávajú zastarané a náchylné na napadnutie vírusmi. Samozrejme, dôležitý je aj obsah. Situácia kedy je potrebné ho aktualizovať alebo doplniť informácie o novom produkte, nie je ničím výnimočným.“ button-text=“Mám záujem“ category=“web-services“]

[service-paragraph title=“Reagujeme a dohliadame“ image=“prevadzka-a-servis/prevadzka_a_servis1.png“ description=“na všetky tieto časom meniace sa záležitosti. Pravidelne obnovujeme systémový kód, aby stránka správne fungovala aj v nových verziách prehliadačov. Táto aktualizácia tiež zabezpečí omnoho menšiu pravdepodobnosť, že web stránka ľahko podľahne vírusom.“ category=“web-services“]

[service-paragraph title=“Vytvoríme“ image=“prevadzka-a-servis/prevadzka_a_servis2.png“ description=“vám program na mieru. Pre úpravu meniacich sa informácií ako dátum nadchádzajúcej udalosti, zmena ceny alebo nový kurz, ktorý ponúkate, sme schopní vytvoriť program podľa vašich požiadaviek. Predstavte si ho len ako niekoľko políčok, do ktorých vyplníte potrebné informácie a uložíte ich. K programu sa jednoducho dostanete cez administračné prostredie, ku ktorému vám vytvoríme tiež účet s heslom.“ category=“web-services“]

hore