Tvorba Mikrowebov

[service-short-description-left title=“Tvorba mikrowebov“ image=“tvorba_mikrowebov.png“ description=“Ak potrebujete spropagovať svoj produkt, službu alebo nadchádzajúcu udalosť, bude pre vás výhodnejšie použiť MikroWeb. Je to web stránka malého rozsahu (1-3 podstránky), ktorá poskytuje základné informácie o danej veci a zároveň zvyšuje jej serióznosť. “ button-text=“Chcem mikroweb“ category=“web-services“]

[service-paragraph title=““ image=“microweb/mikroweb1.png“ description=“Pri MikroWebe sa nemusíte obávať, že budete ochudobnení o dizajn na mieru alebo individuálny prístup z našej strany. Každý projekt má pre nás rovnakú váhu! Nedovolíme, aby ste boli odkázaní na používanie šablónových webov, ktoré sa v oceáne internetu nijako nelíšia. “ category=“web-services“]

[service-paragraph title=“Menej je niekedy viac“ image=“microweb/mikroweb2.png“ description=“Náklady na MikroWeb vaša peňaženka takmer nepocíti, no vy jeho užitočnosť pocítite každý deň.
“ category=“web-services“]

hore