webové stránkyPoďte s nami až na vrchol a buďte...

Viditeľný

v oceáne webov

Známy

vo svete internetu

Dostupný

z každého zariadenia

Obľúbený

na sociálnych sieťach

Máte skvelý nápad na webovú aplikáciu?

Nenechávajte ho iba nápadom.

Oživíme ho technológiou...

Oživiť môj nápad

Dostať sa na vrchol pomáhame:

Promo video

Zakladatelia Progresio

Róbert Balušík

progresio@progresio.sk

+421 915 433 125

Dukelská 1742/19, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 50 197 754
Zapísaný v ŽR OU-PB-OZP-2016/002860-2

Oliver Roch

progresio@progresio.sk

+421 918 448 630

Švecova 468/11, 014 01 Bytča
IČO: 50 210 297
Zapísaný v ŽR OU-ZA-OZP1-2016/011865-2

Napíšte nám